Водните нива в цялата страна се понижават

29.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения във водосбора на реките Искър – до +52 см и до +48 см на Арда. Отчетени са по-значителни колебания вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Марица (Дунавски и Източнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -33 см до +52 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 до +4 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -33 см до +48 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 юни и на 1 и 2 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 30 юни и на 1 и 2 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 30 юни и на 1 и 2 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.