Времето за евентуално въздействие върху българския участък от река Дунав е 35-45 часа от момента на инцидента с баржата

12.02.2015г.

Във връзка с инцидента с потънала баржа в румънското търговско пристанище Молдова Веке по предварителна преценка на експертите,  времето за евентуално въздействие върху началото на българския участък от река Дунав е 35-45 часа от момента на случване на събитието.
Молдова Веке е разположено на левия румънски бряг река на Дунав, на 200 км. от началото на българския участък. В Молдова Веке е румънското управление  на Дунавския речен път през пролома  Железни  врата.
Изпълнителната агенция по околна среда и водите е в готовност да започне мониторинг на качеството на речните води, по предписание на Басейнова дирекция -  Плевен, при Ново село.