Все още са възможни повишения на нивата на някои реки в Дунавския басейн

03.08.2014г.

За днес по прогноза на НИМХ по-значително повишение на водните нива ще има в горното течение на р. Искър и притоците й (Черни Искър, Леви Искър, Бели Искър, Мусаленска Бистрица, Палакария, Плащица, Егуля), горното течение на р. Вит и притоците й (Бели Вит, Черни Вит, Калник), горното течение на р. Осъм и притоците й (Черни Осъм, Бели Осъм). 

Повишения на водните нива се очакват във водосбора на р. Марица - р. Девинска и р. Чепинска, във водосбора на р. Арда - горното течение на р. Арда и горното течение на р. Върбица и нейните притоци, във водосбора на р. Места - главно в средното и долното течение (р. Ръждавица, р. Златарица, р. Канина, р. Бистрица, р. Брезнишка), във водосбора на р. Струма (р. Джерман, р. Рилска, р. Санданска Бистрица, р. Мелнишка).

По данни на НИМХ днес валежи не се очакват.

Оперативното звено в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен продължава да е в 24-часов режим на работа.