Вследствие на очакваните валежи ще започнат повишения на речните нива

10.09.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за дъжд в областите Видин, Монтана, Враца, Парник и Кюстендил. Сумарните количества на валежите за денонощието ще са 15-20 л/кв.м. Времето може да бъде потенциално опасно! Прогнозираните явления не са необичайни, но изискват внимание. Ако възнамерявате да вършите работа на открито, не поемайте излишен риск.
По данни и прогнози на НИМХ – БАН днес в Западна, а през деня и в Централна България ще има валежи от дъжд. Сумарни количества 10-15 л/кв.м, на отделни места до 20 л/кв.м. На изток ще завали най-късно и валежите ще са слаби и на по-малко места. Количествата ще са 3-7 л/кв.м. През нощта срещу петък валежите ще са повече в северозападната половина от страната, 10-20 л/кв.м, локално и повече. В петък ще вали на много места, в количества 5-15 л/кв.м, но в централните райони до 20-25 л/кв.м. През следващото денонощие валежите ще продължат, като зоната с по-големи количества ще се премести на изток, а през деня в западните райони валежите ще спрат. Количества за денонощието 15-35 л/кв.м, локално е възможно и повече.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 8 до 8 ч. на 9 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществена промяна. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречието на Искър, в долното течение на р. Огоста, в долното течение на р. Осъм, река Места, и в горното течение на р. Струма, са около праговете за екстремно ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от - 27 см до + 11 см
Черноморски басейн: Водните нива са останали без изменение или са се понижили с до - 2 см
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от - 90 см до + 90 см
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли - 5 см до + 7 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
В Дунавския басейн днес вследствие на очакваните валежи ще започнат повишения на речните нива, като по-значителни се очаква те да бъдат през нощта срещу 11 в поречията на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Лом, Огоста, средното и долно течение на р. Искър и Осъм, а на 11 и 12 септември се очакват повишения и в централните и източни водосбори от басейна (Вит, Янтра, Русенски Лом). Очакваните валежи няма да доведат до достигане на критични нива на реките поради ниските речни нива в момента, ниската почвена влага и високите стойности на изпарение (евапотранспирация).
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 10, 11 и 12 септември ще бъдат около средната многогодишна стойност. На 11 и 12 ще има повишения във водосборите на реките Владайска, Искрецка, Блато, Малък Искър и Златна Панега, но поради много ниските нива в момента те ще останат под прага за внимание. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. По-значителни повишения се очакват на 12 във водосборите на реките Видима, Росица и Янтра над Габрово. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 10 и 11 септември ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. На 12 и 13 са възможни известни повишения в целия водосбор, като водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности, но под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.