Вследствие на прогнозираните валежи са възможни повишения на речните нива

18.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) на много места днес отново ще превали и прегърми, количествата – 2-10 л/кв.м, на отделни места до 15-20 л/кв.м. Във вторник превалявания и гръмотевици ще има на по-малко места, главно в Западна България, в количества – 2-10 л/кв.м. На отделни места до 15-20 л/кв.м. В сряда превалявания и гръмотевици ще има на отделни места главно в Южна България. Количествата – 2-10 л/кв.м, на отделни места до 15-20 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени в горните течения на част от реките и в четирите басейна. Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от - 19 см до + 6 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се повишавали с до +4 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от - 20 с до + 26 см. Повишения са отчетени в поречията Тунджа с до + 4 см, Марица с до + 26 см в основната река и с до + 7 см по притоците й.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от - 2 см до + 6 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, днес са възможни повишения на речните нива в страната, вследствие на прогнозираните количества валежи от дъжд.
Дунавски басейн: повишения се очакват в поречията на реките Огоста, Искър, Вит – горно и средно течение, Осъм – горно и средно течение, Янтра – горно течение на основната река и притоците й Росица, Видима, Дряновска, Русенски Лом – горно течение, Добруджанските реки.
Според моделираните водни количества за река Искър прогнозираните водни количества на днес ще са над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества за днес, 19 и 20 май ще бъдат над средно многогодишната стойност, но ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водните количества в долното течение на реката на 18, 19 и 20 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Възможно е незначително повишение на водното количество, което ще бъде под праговете за предупреждение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.