Вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива

19.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +7 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното и долно течение на р. Искър от -25 до +26 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения или са се повишили незначително (главно южночерноморските реки), вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +18 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките в басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +13 см; за водосбора на р. Марица от -10 см до +18 см; за водосбора на р. Арда от -22 см до +45 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -71 см до +74 см и в притока ѝ р. Въча от -147 см до +148 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при  Пазарджик, Пловдив и Първомай и на притока й р. Въча при местността Забрал са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките в басейна са останали без съществени промени  или са се повишили незначително. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -5 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води само на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. От обедните часове на 20 и на 21 ноември , вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на реките в целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията на 21 ноември  във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 22 ноември  речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 В резултат на повишена почвена влажност, интензивни валежи и снеготопене са възможни поройни наводнения през нощта на 20 срещу 21 ноември и до обяд на 21 ноември  във водосборите на реките Нишава и Габерска.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че  водните количества на 20, 21 и 22 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 20, 21 и 22 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 20 и на 21 и 22 ноември в резултат  на валежи от дъжд и сняг  и на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ,че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и утре , вследствие на оттичане и снеготопене ще има повишения на водните нива в средното и долно течение. Временно понижение на речните нива на 21 ноември ,след  което  на 22 и 23 ноември ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.