Вследствие нa валежи и снеготопене се очакват повишения на речните нива

21.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +16 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -4 см до +11 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста от -21 см до +23 см, във водосбора на р. Искър от -24 до +38 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през  изминалото денонощие са останали без съществени изменения или са се понижили незначително. Регистрираните изменения на речните нива са от -12 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  речните нива са се повишили незначително, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -65 см до +30 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -69 см до +68 см и в притока ѝ р. Въча от -147 см до +146 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при Пловдив и Първомай и на р. Въча при Девин са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили в резултат на валежи. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +29 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Елешница при с. Ваксево и на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, където са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре , вследствие на валежи и снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна, по-значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 21-и  и през нощта срещу 22 ноември във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. От обедните часове на 22 ноември  ще започне понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения  в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес и утре , вследствие на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 ноември  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, на 21 и 22 ноември -вследствие на валежи и снеготопене и на 23 и 24 ноември – в резултат на оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.