Вследствие на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

07.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -16 см до +17 см), р. Искър при Ребърково (от -13 см до +13 см) и р. Искър при гр. Ореховица (от -24 см до +24 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста (от -4 см до +2 см); за водосбора на р. Искър: от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра: от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: Арда при с. Вехтино (-12 см до +13 см) и Арда при с. Китница (-26 см до +38 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Марица: от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -10 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +4 см. В по-голямата част от басейна водните количества са около праговете за ниски води. С водни количества около праговете за средни води са реките: Струма при гр. Перник, Речица при с. Ваксево, Лебница при с. Лебница и Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.11) от следобедните часове и утре (08.11), вследствие на валежи, се очакват краткотрайни повишения на нивата на реките, разположени западно от р. Вит. На 09.11 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. На 10.11, вследствие на валежи, се очакват незначителни повишения  на нивата в долните течения на реките, разположени западно от р. Янтра.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради дефицита на почвена влажност има ниска вероятност за възникване на поройни наводнения в следните райони:

- В следобедните часове на 07.11.2019 г.: в горните части от водосборите на р. Лом и р. Огоста;

- Във вечерните часове на 07.11.2019 г. и през нощта срещу 08.11.2019 г: във водосборите на р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Смокля, р. Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.11.2019г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.11) речните нива във водосбора ще останат без съществeни изменения. През нощта срещу 08.11 и на 08.11 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка. На 08 и 09.11 ще има незначителни повишения на речните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.11.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (07.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.