ЗА 25 ЯНУАРИ НИМХ ОБЯВЯВА ЖЪЛТ И ОРАНЖЕВ КОД ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛЕЖИ

24.01.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на валежи са отчетени в планинските части на р. Малък Искър с до +16 см, р. Вит с до +30 см, р. Осъм с до +18 см и на р. Янтра с до +76 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от водосборите са както следва: за водосбора на р. Искър от -8 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Вит от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом до +1 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на р. Огоста при с. Бутан от -24 см до +1 см и на р. Искър при гр. Роман от -24 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Бели Вит при гр. Тетевен и на р. Янтра при гр. Габрово са около праговете за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.
Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните изменения на речните нива са от -2 см до +19 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -13 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +35 см, за водосбора на р. Бяла от -3 см до +25 см. По-значителни са повишенията на водните нива във водосбора на р. Тунджа с до +84 см (р. Беленска при гара Чумерна) и във водосбора на р. Арда с до +351 см. Преминалата висока вълна във водосбора на р. Арда е с повтаряемост около веднъж на 2 години. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания във водосбора на р. Въча от -87 см до +90 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Чепеларска при с. Бачково и на реките във водосбора на р. Арда са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -6 см до +57 см, като по-значителни са повишенията в притоците ѝ р. Елешница (+21 см), р. Сушицка (+37 см), р. Лебница (+57 см), р. Струмешница (+26 см) и по основната река при гр. Кресна (+25 см) и при с. Марино поле (+19 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са: при Момина кула (от -4 см до +43 см) и при Хаджидимово (+ 89 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Бистрица (Соволян) в района на с. Гърляно – ледена каша/ледоход.
Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.01) водните нива на реките западно от р. Вит ще останат без съществени изменения, в резултат на валежи в останалата част от басейна нивата на реките ще се повишават. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.01) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (24.01) и през следващите 3 дни, в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (24.01) и през следващите 3-4 дни са възможни незначителни повишения вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук