За 16 юни 2023 г.: Днес на много места, главно в западната половина от страната, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури

16.06.2023г.

Информация от НИМХ

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ КОЛИЧЕСТВА ВАЛЕЖИ

За 16 юни 2023 г.: Днес на много места, главно в западната половина от страната, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Количества: 10-25 mm; много висока е вероятността в Северозападна България, Западния и Централния Предбалкан, както и Рило-Родопската област след обяд да има локално интензивни и значителни по количество валежи, достигащи и надхвърлящи 50-65 mm.

ПРОГНОЗА ЗА ОПАСНИ И ОСОБЕНО ОПАСНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

За 16 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение за опасност от значителни по количество валежи от втора степен (оранжев код) в 9 области и от първа степен (жълт код) за 7 области в Западна и Централна България.

АНАЛИЗ НА ХИДРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА ОТ 08:00 H НА 15.06.2023 Г. ДО 06:00 H НА 16.06.2023 Г. ПО ИНФОРМАЦИЯ ОТ АВТОМАТИЧНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Дунавски басейн: За периода по-значителни изменения на речните нива в резултат на валежи и оттичане са регистрирани във водосборите на реките Лом (с -4/+40 см при с. Василовци), Огоста (с - 10/+53 см при с. Гаврил Геново), Искър (със -51/+180 см на р. Лесновска при с. Д Богров, с - 10/+88 см на р. Батулийска при с. Батулия, с -8/+61 см на р. Искрецка при гр. Своге, с -15/+62 см на р. Малък Искър при с. Своде, с -19/+118 см при гр. Нови Искър, с -21/+103 см при с. Ребърково, с -10/+69 см при гр. Роман и с -11/+67 см при с. Ореховица) и р. Вит (с -13/+38 см при с. Крушовица и с -11/+40 см при с. Биволаре). Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -1 см до +15 см; за водосбора на р. Огоста от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Искър от -27 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +23 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -18 см до +14 см. Към момента продължават да се повишават речните нива в средното и долното течение на р. Искър по основната река. В по-голямата част от притоците на р. Искър е достигнат пика на високата вълна и започва оттичане към основното течение на реката.

ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ПОВИШЕНИЯ НА РЕЧНИТЕ НИВА ЗА 16.06.2023 Г.

Днес (16.06) повишения на речните нива ще има във водосборите на реките западно от р. Янтра и в планинските части от водосбора на р. Янтра както и във водосборите на р. Височка, Нишава, Габерска, Ябланица и Ерма. Повишения ще има и във водосборите на реките от целия западнобеломорски басейна (реките Струма, Места и Доспат). В Източнобеломорския басейн повишения ще има в планинските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Арда.

Значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Вит и в планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм, р. Струма, р. Места и Марица. Поради високата почвена влажност и прогнозираните интензични валежи, има опасност от възникване на поройни наводнения в горните и средни части от водосорите на реките западно от р. Янтра (включително р. Височка/Сребърна/, р. Нишава, р. Габерска и р. Ерма) и в планинските части от водосборите на р. Струма, р. Места и р. Марица. Поради високите речни нива, високата почвена влажност, оттичането на реките и прогнозраните валежи са възможни локални разливи в средните и долните течения на основните реки западно от р. Янтра.

Подробна информация на адрес: http://weather.bg