За 17 юни жълт код за валежи в областите : Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас

16.06.2017г.

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения с до +24 см в горното течение на р. Арда и във водосбора на притока й р. Елховска /Източнобеломорски басейн/.

Вследствие на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани незначителни колебания в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +24 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива  ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се повишат. По-съществени ще бъдат на 18 и 19 юни във водосборите на реките Искър,  Вит,  Осъм, Янтра,  Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 17, 18 и 19 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 17 юни, в следобедните часове на 18 и  19 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 17, 18 и 19 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ( водните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 18 и 19 юни са възможни повишения в долното течение на основната река и във водосборите на притоците й реките Лефеджа и  Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в периода 18-21 юни са възможни краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще са на 18 юни във водосбора на р. Бели Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.