За днес в осем области е обявен оранжев код за дъжд

06.09.2014г.

По данни и прогнози на НИМХ, днес сутринта по-значителни валежи се очакват в Северозападните райони и западната половина на Горнотракийската низина. Средните количества ще са между 30 - 40 л/кв.м., като локално може да достигнат и до 50 л/кв.м. В останалата част от страната валежите ще са с тенденция на отслабване и спиране, с общи количества между 5 и 15 л/кв.м. 

За днес в осем области е обявен оранжев код за дъжд. Очаква се валежите да са по-интензивни през нощта и на 6 септември до обяд. Количества на места ще достигнат до 40-50 л/кв.м. 

От системата за ранно предупреждение е обявен оранжев код – „Риск за тревога“ на р. Сазлийка при Гълъбово и на р. Марица при Пловдив. Предвид динамичната метеорологична обстановка и действието на нарушители на естествения режим на реките, на места са вероятни внезапни наводнения.

С оранжевия код, експертите предупреждават, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.

На база метеорологичната и хидрологична обстановка, през следващите 2 денонощия ще продължат да се повишават речните нива в по-голямата част от страната, по-съществено, както следва:

Дунавски водосборен басейн:

- р. Тимок в долното течение

- р. Тополовец и притоците ѝ Рабровска, Делейнска

- р. Войнишка и притоците ѝ Чичилска, Медешевска, Грамадска, Видбол

- р. Арчар и притокът ѝ Вещицка

- р. Скомля 

- р. Лом и притоците ѝ Стакевска, Чупренкса, Нечинска бара

- р. Цибрица и притокът ѝ Душилница

- р. Огоста и притоците ѝ Превалска, Чипровска, Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица, Ботуня, Рибене, Скът

- р. Искър по цялото течение (по-значително след вливането на р. Искрецка) и притоците на реката над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър

- р. Вит и притоците ѝ Черни Вит и Бели Вит, Калник и Каменица 

- р. Осъм и притоците ѝ Черни Осъм, Бели Осъм, Команска река, Сухата река, Дрипла 

- р. Янтра в горното и средното течение и притоците ѝ Видима, Росица, Дряновска и Белица 

 Черноморски водосборен басейн: 

- р. Факийска и притоците ѝ Караевремска и Даръдере

- Изворска река

- р. Ропотамо

- Дяволска река и притокът ѝ Зелениковска

- Китенска река и протиците ѝ Узунчаирска, Караагач и Трионска

- р. Велека и притоците ѝ Младежка, Айдере и Еленица

- р. Резовска в долното течение

 Източнобеломорски водосборен басейн:

- р. Тунджа в горното течение и притоците ѝ Саплама, Тъжа,Турийска, Карадере, Габровница, Лешница, Гюрля

- р. Марица в горното и средното течение и притоците ѝ Очушница, Стара река /Костенец/, Крива река, Яденица, Чепинска, Тополница, Луда Яна, Стара река, Въча, Потока, Първенецка, Пясъчник, Чепеларска, Стряма, Черкезица

- р. Арда в горното течение и притоците ѝ Бяла река, Черна река, Малка Арда, Давидковска

 Западнобеломорски водосборен басейн:

- р. Струма в горното течение и притоците ѝ Елешница, Тополница, Джубрена, Разметаница, Джерман, Рилска, Градевска, Дяволска, Влахинска, Бистрица

- р. Места в горното течение и притоците ѝ Бела Места, Черна Места, Белишка, Вотрашка, Бабешка, Златарица, Матандере, Коница, Бистрица

 През следващите 24 часа са възможни значителни повишения на водните нива в басейните на реките от западната и централната част на Дунавския водосбор (между реките Тимок и Росица), южните черноморски реки (между реките Факийска и Резовска), басейна на р. Тунджа в горното течение и съответсващите притоци, басейна на р. Марица в горното и средното течение и съответстващите притоци, басейна на р. Арда в горното течение и съответсващите притоци.

 Оперативното звено в МОСВ и в БДУВДР – Плевен е активирано. БДУВДР – Плевен непрекъснато поддържа връзка с общински и областни администрации на територията на Дирекцията и предоставя обобщената информация на Оперативното звено при МОСВ.