За утре в четири области е обявен оранжев код за дъжд и в седем области – жълт код

14.09.2014г.

По данни и прогнози на НИМХ, през нощта в Западна България, а утре и в Централна, ще има валежи. В четири области за 15 септември е обявен оранжев код за дъжд, а в седем – жълт код. В Северозападна България валежите ще достигнат и до 30-50 л/кв.м, а в останалите райони от Западна България - между 20 и 35 л/кв.м.

 Във вторник валежи ще има в цялата страна, на по-малко места и с по-слаба интензивност ще са в Североизточните райони. Сумарните очаквани количества са между 15 и 25 л/кв.м., като на места в Централна и Западна България може да достигнат и до около 50 л/кв.м.

 През нощта срещу 15-ти и през целия ден ще вали дъжд, с очаквани количества между 30 и 50 л/кв.м. В областите Видин, Монтана, Враца и София - област е обявен оранжев код за дъжд. Валежите ще продължат и през следващото денонощие. Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.

 

В други седем области за утре е обявен жълт код за дъжд - Плевен, Ловеч, Пловдив, София – град, Пазарджик, Кюстендил и Перник. Очакват се количества 20-35 л/кв.м. Валежите ще продължат и през следващото денонощие. Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

 

На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес след обяд, 14 септември, ще започне повишение на речните нива в Западна България. През нощта срещу понеделник, както и утре през деня се очаква увеличение на речния отток в Западна и Централна България, като по-съществено ще се повишават нивата на реките предимно в Северозападна България. Във вторник, ще се запази тенденцията към повишение на речните нива в цялата страна, като значителни ще бъдат те на отделни места в Централна и Западна България. За периода 15 – 17 септември значително ще се повишават нивата на реките в западната част на Дунавския водосбор (между реките Тимок и Осъм), горното течение на р. Марица и съответните притоци, басейните на реките Места и Струма. 

 

Предвид очакваните продължителни и на места интензивни валежи, в периода 15 – 16 септември се очаква значително да се повишават водните нива в басейните на реките: 

- Делеинска 

- Тополовец и притоците й Полянска и Рабровска 

- Войнишка 

- Видбол и притокът й Грамадска 

- Арчар 

- Скомля 

- Лом в горното и средното течение и притоците й Стакевска, Чупренска, Нечинска бара 

- Цибър 

- Цибрица в горното течение 

- Огоста в горното течение и притоците й Превалска, Чипровска, Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица 

- Искър и водосборите на р. Искър над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панегаи р. Гостиля 

- Тополница 

- поречие Места – реките Демяница, Добринишка, Канина и Мътница 

- поречие Струма – реките Треклянска, Соволянска Бистрица, Глогошка, Новоселска, Лебница;

 

В периода 16 – 17 септември се очаква значително да се повишават водните нива в басейните на реките: 

- Делеинска 

- Тополовец и притоците й Полянска и Рабровска 

- Войнишка 

- Видбол и притокът й Грамадска 

- Арчар 

- Скомля 

- Лом в горното и средното течение и притоците й Стакевска, Чупренска, Нечинска бара 

- Цибър 

- Цибрица и притокът й Душилница 

- Огоста в горното течение и притоците й Превалска, Чипровска, Дългоделска Огоста, Златица, Бързия, Шугавица, Ботуня, Рибене, Скът 

- Искър и водосборите на р. Искър над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панегаи р. Гостиля 

- Вит и притоците й Каменица и Катунецка 

- Осъм и притоците й Бели Осъм и Черни Осъм 

- Янтра в горното течение и притоците й Лопушница и Росица в горното течение 

- Ропотамо 

- Дяволска река и притокът й Зелениковска 

- Китенска река и протиците й Узунчаирска, Караагач и Трионска 

- Велека и притоците й Младежка, Айдере и Еленица 

- Резовска в долното течение 

- Тополница 

- Въча 

- Места и притоците й - р. Ретиже, Брезнишка, Канина, Мътница 

- Струма и притоците й р. Влахинска, р. Санданска Бистрица, р. Лебница, р. Градешница и р. Пиринска Бистрица;

 

Оперативното звено към МОСВ е активирано.