Заместник-министър Атанас Костадинов пое председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав

28.01.2014г.

Заместник-министърът на околната среда и водитe Атанас Костадинов  пое  председателството на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД)  на 27 януари 2014 г. във Виена. България пое ръководството на МКОРД от Босна и Херцеговина.

На срещата бяха представени приоритетите на българското председателство - приемственост, свързаност, сътрудничество.  Те отразяват  актуалните процеси в областта на водите в региона на река Дунав и акцентират върху българския интерес за по-силна ангажираност и подкрепа за дейностите на страните от долното течение на река Дунав и ангажираност с проблемите на опазването на Черно море.

Международната комисия за опазване на  река Дунав е изпълнителният орган на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, страни по която са 14 държави от басейна на река Дунав и ЕК.  Дейността на МКОРД се подпомага от секретариат със седалище във Виена, а председателството се поема на ротационен принцип за период от една година.

България поема председателството  на комисията в годината, в която се отбелязва двадесетата годишнина от подписването на конвенцията  в София.