Заместник-министър Атанаска Николова ще представи в Плевен програмата за подпомагане на общините за минералните извори

07.11.2016г.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова тръгва на инфотур, на който ще представи пред кметове Националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия. Първата среща с местните власти ще е на 8 ноември (вторник), от 10.30 часа, в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район“. 

Пилотната схема на МОСВ е с бюджет от 3,5 милиона лева. Тя има характер на финансов инструмент и по нея ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 декември т.г. ще приема проектите на местните власти. 

Със заместник-министър Атанаска Николова на срещите ще присъства и изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева.