Запазва се тенденцията към понижение или задържане на речните нива

09.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология днес, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали краткотрайно. Количествата ще са от 1-5 л/кв.м, само в отделни планински райони са възможни и по-големи. В петък и събота на отделни места, главно в планинските райони в Западна България, ще превали за кратко. Количествата ще са до 3 л/кв.м, само в отделни планински райони са възможни по-големи.

През денонощието 8 ч. на 7 до 8 ч. на 8 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн); на р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн); долното течение на р. Марица и притока й р. Чепеларска при с. Бачково, р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн); р. Струма – средно течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 42 см до + 52 см

Черноморски басейн: понижения с до -  14 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 35 см до + 80 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 7 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от днес се очаква да започнат понижения на водните нива, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 9, 10 и 11 юни ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Ще продължи да се повишава водното ниво в средното (след гр. Нови Искър) и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 юни, чеводните нива ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. От днес се очакват понижения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават, като тенденцията ще продължи през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.