Запазва се тенденцията към понижение или задържане на речните нива

16.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще бъде без валежи. В сряда на изолирани места, главно в планинските райони в северозападната половина от страната, ще превали краткотраен дъжд. Количества - между 1 и 5 л/кв.м. В четвъртък на отделни места в северозападната половина от страната ще превали - с количества между 1 и 5 л/кв.м, локално до около 10 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 14 август до 8.00 ч. на 15 август водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения, в резултат на оттичане и работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени в Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Марица и Арда.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +5 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +13 см. Регистрираните изменения от -17/+31 см на р. Марица при гр. Пазарджик, са от дейността на хидротехнически съоръжения;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -7 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 16, 17 и 18 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 16, 17 и 18 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 август ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.