Запазва се тенденцията за понижение и задържане на речните нива

09.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес ще има превалявания в източните и южни райони, с количества между 1 и 5 л/кв.м, по-значителни в Югоизточна България, там на места до 10-12 л/кв.м. В сряда и четвъртък на места ще има краткотрайни следобедни валежи. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м, локално до около 10-15 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали непроменени. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: речните нива са се понижавали с до -16 см.
Черноморски басейн: повишение с +14 см е регистрирано на река Провадийска при гара Синдел. Нивата на останалите наблюдавани реки са се задържали.
Източнобеломорски басейн: в поречие Тунджа нивата са се понижавали с до -8 см. Във водосбора на река Марица са се изменяли в границите от -16 см до +24 см. Понижения с до -1 см са отчетени в поречие Арда.
Западнобеломорски басейн: нивата във водосбора на река Места са се задържали. Понижения на нивата с до -3 см в басейна на Струма.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: през следващите едно-две денонощия нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават.
Според моделираните водни количества за река Искър на 9, 10 и 11 юни ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 9, 10 и 11 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 9 и 10 юни ще бъде около средномногогодишната стойност, като водното ниво ще се понижава.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.