Запазва се тенденцията за задържане на речните нива

14.01.2015г.

 

По прогноза на НИМХ, днес на база на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка в страната, тенденцията към понижение или задържане на речните нива ще се запази.
Днес, в четвъртък и петък не се очакват валежи.
Към настоящия момент водните количества на наблюдаваните реки в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн са около праговете за високи води, а в Западнобеломоския басейн около праговете за средни води.