Започна Седмицата на водата

17.03.2014г.

С празник в детска градина „Теменуга” започна в Плевен Седмицата на водата, посветена на 22 март – Световен ден на водата.

В периода 17 – 22 март Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ - Плевен) и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град Плевен организират поредица от инициативи с деца и ученици, посветени на Деня на водата.

Възпитаниците на детска градина „Теменуга” – Плевен показаха много знания за водата, а също така и за опазването й. Малчуганите са подредили специална изложба, посветена на опазването на природното богатство. За инициативата по повод 22 март децата от „Теменуга” представиха песни и танци, посветени на водата.

Утре, 18 март, Седмицата на водата в Плевен продължава с празник в детска градина „Синчец” и лекция в Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” – Плевен.

 

Галерия