Започна кампанията за Деня на водата

16.03.2018г.

„Отговорът е в природата“ беше мотото, под което премина дискусията на ученици от основно училище „Лазар Станев“ в Плевен. Дискусията е част от кампанията за Деня на водата - 22 март.

Малките еколози, участници в кръжок „Екология“ към Център за ученическо, техническо и научно творчество, се запознаха с мисията и философията на кампанията за Деня на водата – 22 март. Децата обсъдиха и бъдещи действия, чрез които да насърчат съученици си да пестят водата в училище и в бита.

През следваща седмица предстоят редица образователни инициативи, посветени на Деня на водата - 22 март, организирани от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС и Регионалния исторически музей.

 

Галерия