Започна международна инициатива за почистването на Дунав от пластмасови отпадъци

27.06.2018г.

В рамките на кампанията за 29 юни – Деня на река Дунав се поставя началото на инициативата „Да изчистим Дунав заедно“. Идеята е на фондация „Океани без отпадъци“ (Waste Free Оceans) и се реализира съвместно с Plastiх, Bulgaria Cap Project, Henkel и „Еко партнърс“. Инициативата е част от глобален проект на Waste Free Оceans за почистване на брега и водите на река Дунав от пластмасови отпадъци. Чрез проекта се насърчават опазването на водите и брега на Дунав и разделното събиране и рециклиране на отпадъците.

Бернард Меркс от „Океани без отпадъци“ разказа пред ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин кои са най-големите замърсители на околната среда и какви мерки се предприемат на световно ниво за намаляване на замърсяването на реките и океаните с пластмасови отпадъци.

Видин и Свищов са първите два града, в който се провеждат екологични акции с млади хора в рамките на проекта за почистване на Дунав от пластмаси. Предвижда се да има акции и в други крайдунавски градове. Зоните за почистване се избират въз основа на подробен анализ на начина, по който теченията и географските особености на реката предизвикват натрупване на отпадъци от пластмаси в определени участъци.

Проектът за почистване на Дунав от пластмасови отпадъци се подкрепя от Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Галерия