Започна понижение на речните нива

17.03.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. И в петък ще е без валежи. В събота слаб дъжд и сняг ще превалят на места, главно в източната половина от страната. Количества на валежите ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието 8 ч. на 15 до 8 ч. на 16 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижили. Незначителни повишения са регистрирани на отделни пунктове в долните течения на реките, вследствие на оттичане. Водните количества на реките в почти цялата страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 149 см до + 25 см

Черноморски басейн: колебания на нивата от - 38 см до +2 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 54 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 28 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 март водните нива ще бъдат около и над средно многогодишната стойност и ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията ще се запази през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Нивото на река Дунав при Калафат(Видин) утре излиза от зоната „защита от наводнение“ по румънската система. До 23 март се очаква да се понижи с около 60 см.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.