Започва понижение на речните нива

09.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива в по-голямата част от реките са останали без съществени изменения или са се понижили през последното денонощие. Повишения вследствие на  валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани във водосборите на р. Янтра и р. Русенки Лом. Значителни колебания са регистрирани на р. Голяма река при с. Стражица (- 33/+ 267 см), р. Джулюница при с. Джулюница (- 15/+ 129 см), р. Янтра при В. Търново (- 6/+ 85 см) и при с. Каранци (- 42/+ 81см), на р. Черни Лом при с. Кардам (- 82/+ 63 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 57 см до + 33 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 90 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива в по-голямата част са останали без съществени изменения и са се задържали високи. По-значителни изменения са регистрирани вследствие работата на хидротехнически съоръжения във водосборите на реките Тополница, Въча, Харманлийска и на Марица при гр. Белово (-101/+ 104 см). В останалата част от басейна  са  регистрирани колебания от +/- 28 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива са от - 34 см до + 13 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще са в процес на понижение с изключение на реките западно от р. Огоста (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол,  Арчар, Скомля, Лом и Цибрица), където все още речните нива ще се повишават вследствие на снеготопене. Повишения ще има и в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 11 и 12 март тенденцията на понижение на водните нива ще се запази, но все още ще са високи. От вечерните часове на 12 март отново ще започне процес на повишение на речните нива в реките от западните части на басейна, а на 13 март постепенно и в целия басейн, вследствие на валежи.

Ниска вероятност за поройни наводнения в резултат на валежи има на 13 март във водосборите на р. Лом и р. Цибрица, в долните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два речните нива ще спадат. Повишения ще има само в средното и долното течение на основната река. Водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около прага за внимание. От вечерните часове на 12 и на 13 март в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките над яз. „Панчарево“: Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка, Гостиля. По-значителни повишения ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10, 11 и 12 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес ще започне процес на понижение на речните нива, само в долното течение на основната река все още ще има временни повишения. Тенденцията на понижение на водните нива ще се запази и през следващите три дни. Водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес от следобедните часове нивата ще започнат да се понижават, като вследствие оттичане, до вечерните часове на 10 март ще има повишения в долните части на р. Черни Лом и р. Русенски Лом. Водното количество ще бъде около и над прага за внимание до сутрешните часове 11 март.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.