Започва понижение на речните нива

30.11.2015г.

От днес до сряда ще се задържи без валежи.

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 28.11 до 8:00 часа на 29.11) водните нива на реките в по-голямата част от страната се понижиха. Повишение, вследствие оттичане, се наблюдава в долните течения на Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом (Дунавски басейн), в Черноморските реки, както и в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа (Източнобеломорски басейн). През изминалото денонощие в долните течения на реките Осъм и Янтра премина висока вълна като при хидроложките станции съответно Изгрев и Каранци преминалото максимално водно количество е с повтаряемост около веднъж на 2 години. Протичащите водни количества към 8 часа на 29.11, в по-голяма част от страната, са около праговете за високи води. Нивата в горното течение на р. Вит (Дунавски басейн), Южночерноморските реки, както и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около прага за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - водните нива от +439 см до -195 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Вит при Търнене - 46 см, р. Осъм при Изгрев – 439 см, р. Янтра при Каранци - 301 см

Черноморски басейн - водните нива са в рамките на +84/-5 см. По-значително повишение е отчетено в долното течение на р. Камчия при Гроздьово - 46 см;

Източнобеломорски басейн - измененията на речните нива са от +160 до -169 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Харманлийска при Харманли - 160 см, р. Мочурица при Чарда (приток на р. Тунджа) - 144 см, р. Тунджа при Ямбол - 101 см, р. Марица при Първомай - 99 см, р. Марица при Харманли - 91 см, р. Марица при Свиленград - 78 см.

Западнобеломорски басейн - колебанията на речните нива в рамките на +8 до -75 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от водосбора ще се понижават. Днес са възможни повишения в долното течение на р. Русенски Лом, вследствие оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 30 ноември, 1 и 2 декември около и над средната многогодишна стойност. Днес по-високи ще бъдат водните нива в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 30 ноември и 1 и 2 декември около и над средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат прага прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 30 ноември и на 1, 2 и 3 декември над средномногогодишната стойност. От днес в целия водосбор нивата ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.