Започва понижение на речните нива

08.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали, а в сряда от запад ще започнат валежи от дъжд. Очакваните количества са от 3-10 л/кв.м. От 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения на нивата са отчетени в долните течения на р. Русенски Лом (Дунавски басейн) и долното течение на р. Марица и р. Харманлийска (Източнобеломорски басейн). В по-голямата част от страната водните количества са около праговете за високи води. Около прага за средни води са средното течение на р. Искър, Южночерноморските реки и р. Места. Около прага за ниски води e на р. Черни Вит при с. Черни Вит и горното и средно течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на речните нива от - 28 см до + 21 см

Черноморски басейн: колебания от - 35 см до + 5 см

Източнобеломорски басейн: измененията са от - 15 см до + 40 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес нивата ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Във вторник и сряда са възможни краткотрайни повишения на нивата вследствие на снеготопене. От вечерните часове на 10.02 ще започнат повишения на нивата в целия басейн вследствие на прогнозирани валежи. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес ще бъдат около и над средната многогодишна стойност, но ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата ще се понижават, но ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 февруари водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. От днес водните нива в целия водосбор ще се понижават до вечерните часове на 10.02, когато вследствие на прогнозираните валежи нивата ще започнат отново да се повишават отначало в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.