Започва понижение на речните нива

26.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без съществени валежи. Вероятността за валеж до 5 л/кв.м е под 35 %. В неделя на места ще превали дъжд, в планините - сняг, количествата ще са между 3 и 8 л/кв.м. В понеделник вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 24 до 8 ч. на 25 март нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения на водните нива са регистрирани на реките във водосборите на Огоста, Искър, Янтра (Дунавски басейн), Камчия, Факийска (Черноморски басейн), средното и долното течение на Марица, р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни са водните количества на реките Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 26 см до + 58 см

Черноморски басейн: повишения на водните нива до + 140 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 73 см до + 64 см

Западнобеломорски басейн: изменения от - 63 см до + 50 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от днес и през следващите два дни се очаква реките постепенно да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес ще се повишава водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават и водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 март ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес повишенията на нивата в долните части на водосбора ще продължат а в горните нивата ще се понижават и водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.