Започват дейностите по проект за подобряване на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч

18.05.2013г.

На 17 май, петък, официално беше дадено началото на строително-монтажните дейности по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч“.

Сред официалните гости на церемонията бяха председателят на Общинския съвет в Ловеч Корнелия Маринова, кметът на града Минчо Казанджиев, Румен Пенков, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Проектът е финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. Общата му стойност е 8 292 624,04 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 7 738 567,60 лв. Предвижда се дейностите да приключат в рамките на 22 месеца. Асоцииран партньор по проекта е “ВиК” АД – Ловеч.

Предвижда се доизграждане на канализационната и рехабилитация на водопроводната мрежа на част от територията на град Ловеч – в кварталите „Дръстене” и „Гозница”, в Източна и Северна индустриални зони.

Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението в град Ловеч, за привличане на нови инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на конкурентноспособността на общината. 

Галерия