Значителни повишения на речните нива в резултат на валежи през следващите три дни

25.06.2018г.

За 26 юни 2018 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен за опасно време (оранжев код) в 9 (девет) области от Югоизточна и Централна България. В 15 (петнадесет) области е в сила първа степен на предупреждение (жълт код). Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури, главно в следобедните часове, вечерта и през нощта срещу сряда.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили, или са останали без съществени изменения. Водните нива са с изменение в граници от -32 см до +15 см. Водните количества са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. В резултат на валежи са регистрирани повишения във водосбора на реките Арда, Сазлийка (приток на р. Марица) и Мочурица (приток на р. Тунджа). Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по река Въча (-85/+85 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -28 см до +32 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +6 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 и през нощта на 26 срещу 27 юни във водосборите на реките западно от река Русенски Лом, вечерта на 27 юни във водосборите на реките западно от река Вит; през деня на 28 юни във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. във водосбора на р. Лефеджа и р. Стара Река (притоци на р. Янтра), р.Бели Лом (приток на р. Русенски Лом), във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, в сутрешните и обедните часове на 27.06.2018 г. във водосборите на добруджанските реки, в следобедните часове на 27.06 във водосборите на р. Плащица, р. Егуля, р. Витошка Бистрица, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато (притоци на р. Искър).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре до вечерта речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се повишават. През нощта на 26срещу 27 и на 27 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска, Макък Искър, Златна Панега и Гостиля. В следобедните и вечерни часове на 28 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Блато, Ботуня, Малък Искър, Златна Панега,  Гостиля. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29 и 30 юни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. В следствие на валежи от следобедните часове на 26 юни ще започне повишаване на речните нива в целият водосбор. На 27 юни се очаква праговете за внимание да бъдат достигнати при Габрово и с. Джулюница, в останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.