Анкета "Организация на административното обслужване в Басейнова дирекция Дунавски район"

 

Моля, използвайте формата за обратна връзка на интернет-страницата на Дирекцията за Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в БДУВДР.

Вашето мнение е наистина важно за нас!

 

 

1 1. Използвали ли сте досега услугите на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР)?

2 От къде се информирате за административните услуги, които предлага БДУВДР?

3 Осигурява ли БДУВДР достатъчно информация за административните услуги, които предлага:

4 Според Вас представя ли се ясна, точна и пълна информация за услугите, които извършва администрацията (интернет страница на дирекцията, информационно табло, служители)?

5 Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания?

6 Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към гражданите/потребителите на административни услуги?

7 Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?

8 Кое от посочените смятате, че е необходимо да се промени:

9 Смятате ли, че работата в нашата администрация се е подобрила през последната година?

10 Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с БДУВДР: