Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен

1 Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен