НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!”

Все повече хора в България се присъединяват към идеята за чиста околна среда и са готови да обвържат своята загриженост за природата с всекидневни действия за нейното съхранение.
С тази идея Министерството на околната среда и водите започва национална информационна кампания под надслов „Обичам природата – и аз участвам!”. Нашето желание е максимален брой хора в страната да се обединят за отговорно поведение срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Всеки може да участва. Вие можете да прибирате боклука, когато сте сред природата или по време на пътуване, да организирате почистване на тревните площи във вашата община, да призовете съседите да събират разделно отпадъците, да засадите дърво, а още по-добре – да организирате колегите или съучениците си в това начинание… възможностите са безкрайни и всеки намира своя начин.
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район се присъединява към кампанията на МОСВ и очакваме да споделите с нас направеното от Вас за опазването на околната среда.

Разкажете ни как участвате Вие, Вашето семейство и приятели – почиствате ли след пикник, събирате ли боклука разделно, как пестите водата и тока, грижите ли се за градина, участвате ли с други хора в почистване на парковете, планините, коритата на реките, как приучвате децата го правят и т.н.

Споделете с нас добрите практики във Вашата фирма, община или неправителствена организация– как Вие полагате грижа за зелени паркове и зелени площи, как работите по проекти, които предлагат устойчиви решения за съхранение на природата чрез участието на обществото, стремите ли се да промените потребителското си поведение: набавили ли сте съдове за разделно събиране, използвате ли рециклирана хартия във Вашия офис, финансирате ли „зелени” инициативи, как подпомагате детски градини и училища в такива начинания?

Вашите истории може да изпращате на e-mail: dunavbd@bddr.org, Subject: I AZ UCHASTVAM.

Ние ще публикуваме Вашите писма на интернет страницата на дирекцията, а най-окуражаващите примери за действия в защита на природата ще бъдат публикувани и на сайта на МОСВ. По този начин ще насърчим хората, които мислят, че много малко могат да направят за опазване на околната среда, да повярват, че техните действия са от голямо значение.

Ако всички хора се отнасят с внимание към природата и се грижат за малките неща, това ще направи големите цели за опазването на околната среда по-бързо изпълними.