КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ 

 

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:

·                    Рисунка

·                    Разказ

·                    Предмет, изработен от рециклирани материали

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове.

Адресът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е град Плевен, пощенски код 5 800, ул. „Чаталджа” №60

Всяка регионална структура ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.

Награди:

v                 Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;

v                 Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;

v                 Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.

Пожелаваме на всички участници успех!

  Подробности за кампанията можете да намерите на адрес http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=1916