Бланки, необходими при кандидатстване за работа в БД за управление на водите Дунавски район-Плевен: