Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 02.04.2024 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.03.2024 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.03.2024 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.03.2024 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 26.02.2024 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", дирекция "Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 14.11.2023 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА младши експерт в отдел "Планове за управление", дирекция "Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 10.11.2023 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", дирекция "Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.11.2023 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", дирекция "Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.11.2023 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", дирекция "Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.10.2023 г.

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 10.11.2023 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.11.2023 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 30.10.2023 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 30.10.2023 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 09.10.2023 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 26.07.2023 г.

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 26.07.2023 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 17.07.2023 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 13.07.2023 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 13.07.2023 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 13.07.2023 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.06.2023 г.  

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.06.2023 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Извлечение от Протокол № 4, отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция “Административни, финансови и правни дейности” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.06.2023 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 02.06.2023 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 30.05.2023 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.05.2023 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.05.2023 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 03.05.2023 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Извлечение от Протокол № 4, отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция “Административни, финансови и правни дейности” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 12.10.2022 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.10.2022 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжностите главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.10.2022 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 03.10.2022 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2022 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжностите главен юрисконсулт и юристконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2022 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.09.2022 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.09.2022 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.07.2022 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.07.2022 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.06.2022 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.06.2022 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.06.2022 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.04.2022 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.04.2022 г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.04.2022 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.04.2022 г. 

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.04.2022 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.03.2022 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.03.2022 г. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция „Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен</