Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Списък на служителите от БДДР подали Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Ангел Еленков
Анелия Лалева
Боряна Добрева
Валентин Равнополски
Валентин Христов
Валентина Петракиева
Валерия Гьошева
Васил Мусков
Венелина Стойцова
Весела Комаревска
Веселин Миндов
Веселин Монев
Веселка Енчева
Веселка Павлова
Виктория Сирашка
Виолета Станчева-Тодорова
Галя Ангелова
Георги Бъчваров
Гергана Ангелова
Гертруда Микова
Данка Недялкова
Десислава Ковачева - Младенова
Диана Георгиева
Диана Панкова
Ивайло Димитров
Ивайло Цанков
Иван Атанасов
Иван Иванов
Иван Иванов
Иван Каламеров
Иванка Стоянова
Ивилина Маркова
Илиян Василев
Ирина Георгиева
Йордан Божилов
Катина Цветанова
Кинка Николова
Константин Христов
Кристин Славков
Кристина Ресини
Ксения Шмитц
Любомира Евтимова
Любомира Любомирова
Любомира Пелова
Мануела Фуренеса
Маргарита Батова
Мариана Кънчева
Мария Петкова
Марияна Петрова
Мартин Байчев
Милена Гешкова
Милчо Маринов
Мирослава Иванчева
Михаела Гетова
Михаела Илиева
Михаил Кирков
Младенка Мангезова
Наталия Колева
Николай Николов
Нистор Гергов
Пенка Минева
Пенка Пенчева
Петър Димитров
Поля Иванова
Правда Трифонова
Радослав Рашев
Ренета Петрова
Румелия Петрова
Румен Зарев
Румен Маринчев
Силвия Нейкова
Сия Бенчовска
Стефан Петров
Таня Илиева
Цвета Петкова
Цветелин Павлов
Цветелина Спасова
Цветомира Христова
Яна Вутова

Грета Ненкова