Декларации по чл. 49 от ЗПК

Декларации по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Декларации по чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР