Среща за консултиране с обществеността от басейните на реките Вит, Осъм, и долното течение на Искър

Среща за консултиране с обществеността от басейните на реките Огоста и западно от Огоста

Среща за консултиране с обществеността от басейна на река Янтра

Среща за консултиране с обществеността от басейните на Русенски Лом и Добруджански реки.

Среща за консултиране с обществеността от басейните на реките Искър /от изворите до с. Карлуково/, Ерма и Нишава.