Отчет на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за постъпилите заявления и движението по тях по реда на Закона за достъп до обществена информация можете да намерите тук.