Регистър на заявления по ЗДОИ

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2023 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2022 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2021 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2020 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2019 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2018 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2017 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2016 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДУВДР – Плевен за 2015 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДУВДР – Плевен за 2014 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДУВДР – Плевен за 2013 г.

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДУВДР – Плевен за 2012 г.