Съоръжения за минерални води

1. Регистър на съоръженията за минерална вода, стопанисвани от БД Дунавски район

 Регистър на водовземните съоръжения  (към 01.05.2024г.)

2. Регистър на съоръженията за водовземане от минерална вода, предоставени на общините за стопанисване

3. Ресурси на минералните води тук