План за управление на Международния басейн на река Дунав

Планът за управление на Международния басейн на река Дунав е основен инструмент за интегрирано управление на водите, съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите. Чрез разработването, актуализацията и прилагането на стратегическия документ се цели устойчиво ползване на водните ресурси в Международния басейн на река Дунав

 

Проект на План за управление на Международния басейн на река Дунав за периода 2022 - 2027 г. (публикуван за обществени консултации) 

План за управление на Международния басейн на река Дунав за периода 2016-2021 г.

План за управление на Международния басейн на река Дунав за периода 2010 – 2015 г.