Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2024 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2023 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2022 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2021 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2020 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2019 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2018 г. можете да намерите тук.

Утвърденият бюджет на Басейнова дирекция "Дунавски район" за 2017 г. можете да намерите тук.