Двудневна работна среща по проект WATER се проведе в Плевен

Басейнова дирекция „Дунавски район” беше домакин на двудневна работна среща в рамките на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ -WATER, финансиран от Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Срещата беше открита от директора на Басейнова дирекция инж. Петър Димитров, който в обръщението си подчерта важността на проекта, както за двустранното сътрудничество между България и Румъния, така и за по-ефективното взаимодействие с местните власти.

Водещ партньор по проекта е Министерство на околната среда, водите и горите в северната ни съседка. Румънските партньори представиха различни дейности по проекта и напредъка по всяка една от тях. Пред заинтересованите страни бяха показани съвместните действия по хармонизиране на мониторинга от двата бряга на река Дунав. Един от акцентите на срещата беше представяне на информационния портал, който се разработва в рамките на проекта. От него ще може да се получава своевременно изчерпателна информация за хидрологията и резултатите от мониторинга на водата на река Дунав и нейните притоци  – измервания, прогнози, евентуални замърсявания, резултати от анализ по мониторингови пунктове, високи води и риск от наводнения.

От българска страна в проекта като партньори освен Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район” и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), участват Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българска академия на науките, Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав” (ИА „АППД”).

През втория ден от работната среща партньорите от двете страни дискутираха предстоящите съвместни дейности по приключване на проекта - изготвяне на заключителните доклади, ръководства, обучения и други за ефективно прилагане на заложените цели.

 

Галерия