Информационна кампания за Ден на Дунав 29 юни – 1 юли 2019 г.

Информационна кампания за Ден на Дунав 29 юни – 1 юли 2019 г.

 

  Информация за DANUBE FLOODPLAIN в рамките на кампанията за Ден на река Дунав.
Информация за проект DANUBE FLOODPLAIN и дейностите, които осъществява в рамките на проекта Басейнова дирекция „Дунавски район“ бяха представени в рамките на кампанията за Ден на река Дунав. На събития за 29 юни беше разпространено прессъобщение за приноса на DANUBE FLOODPLAIN в опазването на река Дунав.
  В рамките на кампанията за 29 юни БДДР взе участие в Научно-техническа конференция за Деня на река Дунав, провела се на 1 юли в град София. На конференцията БДДР представи резюме на тема „Управление на водите и трансгранична координация за българската част на Дунавския басейн“. Като част от презентацията, бяха проект DANUBE FLOODPLAIN и конректните дейности в България. В научната конференция проектът беше представен и от румънските партньори.

Галерия