Общ регистър на издадените разрешителни, в това число решения за отказ, решения за прекратяване и решения за отнемане на разрешителни