Уведомления за извършване на хидрогеоложки проучвания

Уведомления за извършване на хидрогеоложки проучвания (от 01.01.2017г.) - изтегли  (актуален към 01.05.2024г.)