Откриващата среща, среща на Управляващ комитет и Първа партньорска среща по проект DANUBE FLOODPLAIN - 27 -28 септември 2018 г., Букурещ

Откриващата среща, среща на Управляващ комитет и Първа партньорска среща по проект DANUBE FLOODPLAIN - 27 -28 септември 2018 г. Букурещ

 

   На 27-28 септември 2018 г. в Букурещ, Румъния, се проведе Откриваща среща и Първа среща на Управляващия комитет по проект Danube Floodplain.
   Събитието събра представители на страните-партньори от единадесетте страни (Румъния, Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна) по поречието на река Дунав и избрани притоци. Основната цел на срещата беше да се постави началото на взаимното партньорство и добро разбиране на отговорностите и връзките между всички партньори, за да се осигури безпрепятствено изпълнение на всички дейности по проекта. Основните акценти бяха поставени върху съгласуване на вътрешни процеси за управление на проекта и комуникационен план; детайлен преглед на дейностите и работния план; и определяне на по-нататъшни незабавни стъпки.
   Първото заседание на Управляващия комитет утвърди предложените експертни решения, като гарантира процесът на прозрачност при вземането им.
   В рамките на организираните събития се проведе и работна среща на партньорите, насочена към това как и чрез какви методи да бъдат ангажирани заинтересовани страни по проекта на национално и регионално ниво.
Подробна информация можете да намерите тук.

Πpeccъoбщeниe: Откриващата среща по проект DANUBE FLOODPLAIN поставя началото на 30 месеца  интензивно транснационално сътрудничество в басейна на река Дунав.

Галерия