Представяне на проект DANUBE FLOODPLAIN пред заинтересовани страни от поречие Янтра 21 март 2019 г.

Представяне на проект DANUBE FLOODPLAIN пред заинтересовани страни от поречие Янтра 21 март 2019 г.

 

БДДР представи дейностите по DANUBE FLOODPLAIN във Велико Тъорново
Tематична работна среща се проведе на 21 март 2019 г.  в сградата на РИОСВ – Велико Търново по повод Ден на водата. Партньор на събитието беше Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен (БДДР). По време на срещата БДДР представи участието си в международния проект DANUBE FLOODPLAIN. Акцент в представянето беше предстоящите дейности по проект Danube Floodplain и определянето на заливните равнини по Дунавския приток – р. Янтра. В събитието взеха участие представители на общини и водоползватели от района - поречеието на р.Янтра.


Подробности за събитието можете да намерите тук.

Галерия