Представяне на проекта на Басейнов съвет - 12 декември 2019 г.

Представяне на проекта на Басейнов съвет  - 12 декември 2019 г.

 

   27-ото заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Дунавски район“ се проведе на 12 декември 2019 г. в Плевен. Членовете на съвета бяха запознати с дейностите на дирекцията през 2019 г. по  изпълнението на проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й”, напредъка на реализация на проекта и повишаване на знанията и сътрудничеството със заинтересовани страни относно възстановяването и управлението на заливните равнини. Бе отбелязано, че най-голяма полза от проекта за нашата страна е, че ще се повиши информираността за ефективността на заливните зони за намаляване на риска от наводнения. По време на заседанието на Басейновия съвет беше констатиран засилен интерес от страна на присъстващите по темата за възстановяване на заливните равнини – като не толкова популярна до момента зелена мярка в България за превенция на риска от наводнения.


Подробна информация за заседанието може да намерите тук.

Галерия